بلاگ

۷ خرداد ۱۴۰۳

واکاوی کارخانه نوآوری درخشان یزد

هدف از نگارش این گزارش علمی، صرفاً طرح نقاط ضعف و چالش‌های سازمان کارخانه‌ی نوآوری درخشان یزد از منظر علم سازمان و مدیریت است.